Overzicht masterclasses 22 september 2016

 

  1. Cultuur: laaghangend fruit bij verkoop

Sprekers: Drs. Mart Baltessen RA, partner Spring Bedrijfsopvolging en Drs. Jack Lenssen register psycholoog NIP, partner Spring Bedrijfsopvolging

 

Bij het verkopen van ondernemingen wordt relatief weinig aandacht gegeven aan cultuur ondanks dat dit een belangrijke reden is dat fusies en overnames mislukken. Dit is een gemiste kans. In deze workshop wordt uitgelegd wat cultuur is en waarom deze, naast de financiële- juridische- en fiscale aspecten, belangrijk is bij het realiseren van een maximale verkoopwaarde.


 

 

  1. Faillissement als herstructureringsinstrumen

Sprekers: Peter Brouns en Ralph Geelen, specialisten Financiering, zekerheden en insolventie van Boels Zanders Advocaten.

 

Welke mogelijkheden bieden insolventieprocedures (zoals het faillissement) om een onderneming of een concern te herstructureren? Er wordt in deze masterclass o.a. ingegaan op de zogenaamde “pre-pack”(een voor het faillissement voorbereide doorstart), de diverse wetsvoorstellen om het reorganiserend vermogen van een faillissement te versterken en op het zoveel mogelijk "faillissementsproof" inrichten van de (ondernemings- en financierings)structuur.


  

  1. Het nieuwe normaal voor de financiële professional’

Spreker: dr. ing. Martijn Zoet, lector bij lectoraat Optimalisering Kennisintensieve Bedrijfsprocessen van Zuyd Hogeschool

 

De financiële wereld bevindt zich in het oog van de orkaan. Een rustig gedeelte waarbuiten de ‘echte’ storm aanwakkert. Deze storm is opgebouwd uit twee elementen: 1) de versnellende digitale transformatie wat uiteindelijke gaat leiden tot financiële singularity, 2) een toenemende hoeveelheid grotere en complexer wordende wet- en regelgeving. In deze masterclass leert u deze problemen te managen.


 

 

  1. Obvion 2.0: Op weg naar een wendbare organisatie 

Spreker: Etienne Spits , Manager Finance & Control van Obvion

  

Ook hypotheekverstrekker Obvion wordt geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe economie. Hoe heeft Obvion haar strategie aangepast om deze invloeden het hoofd te bieden? Sluit de oorspronkelijke organisatiestructuur van Obvion nog aan bij de eisen van de nieuwe economie? Hoe gaat Obvion om met het spanningsveld tussen “running the business” en “changing the business”?

 


 

 5. Over slachtoffers mensenhandel en business control

Spreker: Drs. Taco Bisscheroux, Bestuurder Stichting Alterius/voorzitter van Stichting WereldWijd

 

Dreigende sluitingen van jeugdgevangenissen en de komst van een grote groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn recente ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deze vinden plaats tegen de achtergrond van passend onderwijs en transitie jeugdzorg. Het inspelen op deze veranderingen vraagt naast aanpassingen in primaire processen van jeugdzorg en onderwijs ook een optimale inzet van de business controller. In deze masterclass worden de eisen aan deze inzet met voorbeelden geïllustreerd en ter advies voorgelegd.


 

 

  1. Financiële huishouding bij een betaald voetbalorganisatie; twee vingers in de neus?

Spreker: Wim Collard, Directeur van Roda JC Kerkrade

 

In hoeverre is er in financieel opzicht bij een betaald voetbalorganisatie sprake van een normaal mkb-bedrijf? Een financieel kijkje in de keuken van de gebeurtenissen in deze wondere wereld van voetbal. Laat u zich verrassen over de ratio en emotie die het financiële spel beïnvloeden.


 

 

  1. De organisatie rondom de beursgang van Sif

Spreker: Scato van der Goes, Head of Investor Relations & Corporate Affairs van Sif Group

 

Sif is leidend in de productie van fundatiepalen en toebehoren voor de offshore wind en olie&gas industrie (hoofdvestiging te Roermond). Op 12 mei 2016 beleefde Sif haar succesvolle introductie aan Euronext Amsterdam. In de masterclass wordt ingegaan op de beursgang, de projectorganisatie en de manier waarop banken, advocaten, accountants, consultants en vele andere professionele dienstverleners samenwerkte om het gewenste doel te bereiken.


 

 

  1. Van der Valk

    Meer informatie volgt spoedig 

 

^ Naar boven